No products in the cart.

Molly

สินค้าทั้งหมด

3 รายการ
Sort by
ใหม่
ใหม่
ใหม่

Molly

Molly Pet care มีจุดเริ่มต้นจากการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์บีเกิล (Beagle) ของผู้ก่อตั้งแบรนด์ พบว่าบีเกิลเป็นสุนัขที่มีโรคภูมิแพ้ผิวหนังเป็นโรคประจำสายพันธุ์ ส่งผลให้สุนัขมีความอ่อนไหวต่อสิ่งสกปรกบนผิวหนังมากเป็นพิเศษ สัตวแพทย์ยืนยันว่าโรคภูมิแพ้ผิวหนังจะส่งผลระยะยาว-ตลอดชีวิต ผู้ก่อตั้งจึงหาทางคิดค้นแชมพูสูตรพิเศษที่ตอบโจทย์อาการแพ้ของผิวหนัง อันประกอบด้วยการบรรเทาผื่นแดง ผิวแห้ง และตกสะเก็ด ร่วมกับการใช้ยารักษาของสัตวแพทย์ แชมพูจะต้องมีความอ่อนโยนเหมือนกับแชมพูเด็กอ่อน กลิ่นของน้ำหอมต้องไม่ทำให้สุนัขฉุนและผิวแห้งอย่างเด็ดขาด รวมถึงต้องบำรุงขนด้วยในตัว เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในการใช้ผลิตภัณฑ์อาบน้ำหลายตัวที่อาจมีสารตกค้างได้ ในที่สุดจึงเกิดมาเป็นแชมพูอาบน้ำสุนัขภายใต้แบรนด์ ‘Molly Pet care’ ตามเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้งว่า แชมพูดังกล่าวหวงใยต่อสุขอนามัยของสุนัขก่อนสิ่งอื่นใด แชมพูจะสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษา สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของสุนัข เสริมสร้างผิวหนังและเส้นขนให้ดี และลดระยะเวลาอันมีค่าในการเสียไปกับการอาบน้ำของเจ้าของสุนัข เราเชื่อว่าเมื่อสุนัขมีสุขภาพที่ดีในทุกด้าน เขาย่อมเติมเต็มความสุขให้แก่เจ้าของได้เหมือนอย่างเคย

Molly

Molly Pet care มีจุดเริ่มต้นจากการเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์บีเกิล (Beagle) ของผู้ก่อตั้งแบรนด์ พบว่าบีเกิลเป็นสุนัขที่มีโรคภูมิแพ้ผิวหนังเป็นโรคประจำสายพันธุ์ ส่งผลให้สุนัขมีความอ่อนไหวต่อสิ่งสกปรกบนผิวหนังมากเป็นพิเศษ สัตวแพทย์ยืนยันว่าโรคภูมิแพ้ผิวหนังจะส่งผลระยะยาว-ตลอดชีวิต ผู้ก่อตั้งจึงหาทางคิดค้นแชมพูสูตรพิเศษที่ตอบโจทย์อาการแพ้ของผิวหนัง อันประกอบด้วยการบรรเทาผื่นแดง ผิวแห้ง และตกสะเก็ด ร่วมกับการใช้ยารักษาของสัตวแพทย์ แชมพูจะต้องมีความอ่อนโยนเหมือนกับแชมพูเด็กอ่อน กลิ่นของน้ำหอมต้องไม่ทำให้สุนัขฉุนและผิวแห้งอย่างเด็ดขาด รวมถึงต้องบำรุงขนด้วยในตัว เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในการใช้ผลิตภัณฑ์อาบน้ำหลายตัวที่อาจมีสารตกค้างได้ ในที่สุดจึงเกิดมาเป็นแชมพูอาบน้ำสุนัขภายใต้แบรนด์ ‘Molly Pet care’ ตามเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้งว่า แชมพูดังกล่าวหวงใยต่อสุขอนามัยของสุนัขก่อนสิ่งอื่นใด แชมพูจะสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษา สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของสุนัข เสริมสร้างผิวหนังและเส้นขนให้ดี และลดระยะเวลาอันมีค่าในการเสียไปกับการอาบน้ำของเจ้าของสุนัข เราเชื่อว่าเมื่อสุนัขมีสุขภาพที่ดีในทุกด้าน เขาย่อมเติมเต็มความสุขให้แก่เจ้าของได้เหมือนอย่างเคย